Środa, 19 czerwiec 2024 r. | Solenizanci: Gerwazy, Julianna, Protazy, Romuald,

KLUB KRÓTKOFALOWCÓW
SP3PKC - "LAMBDA"

Login:   Hasło:  

  Płyniemy dla Patryka

Maraton pływacki i akcja harytatywna "Płyniemy dla Patryka"

  CQ SP3PKC/m z S/P” BAJKA” na rzece WARTA c.d.

Dodał: Mariusz SQ3MVE, dnia: 2013-05-02 14:15:40

Poland England Japan France Russia Spain Germany

Dni wielkiej próby zbliżają się nieuchronnie.
Już za niespełna 3 tygodnie Roman Bartkowiak podejmie próbę pobicia rekordu w pływaniu długodystansowy.
Razem z nim na 130-sto kilometrowy odcinek wyruszy grupka śmiałków w sztafecie.
Tymczasem organizatorzy zatwierdzili już logo całej imprezy.
&mnsp;
Koszulki T-shirt z tym logo będą nosić wszyscy zaangażowani w to przedsięwzięcie.
&mnsp;
Oto ono:

Logo akcji Płyniemy dla Patryka 2013 r.

Poland England Japan France Russia Spain Germany
Koleżanki i koledzy !
W lipcu tego roku 64 letni Roman Bartkowiak, sportowiec o wielkim sercu będzie próbował pobić rekord świata w pływaniu długodystansowym na rzece Warcie.
Zamierza wpław pokonać dystans 130 km nie wychodząc z wody. Przypuszczalny całkowity czas tego maratonu , to około 31 h.
Wyczyn , którego chce dokonać dedykowany jest 2,5 letniemu chłopcu choremu na rdzeniowy zanik mięśni typu SM2, i ma pomóc w zebraniu środków na rehabilitację przedłużającą jego życie. Ponieważ dystans 130 km dla tego 64-letniego sportowca jest dość duży, pan Roman dodatkowo zaproponował równoległe zorganizowanie sztafety na tym samym dystansie, tak aby jedno z nich zakończyło się sukcesem.
Udział w sztafecie weźmie również młody 10-letni chłopiec który pod okiem Pana Romana zdobywali pierwsze szlify pływackie.
Poruszeni wielkim sercem Pana Romana , który swoje życie stawia na szali dla jak najdłuższego życia dla małego chłopca, oraz akcją dziecka dla dziecka nasz klub SP3PKC włącza się w organizację maratonu i pomoc chłopcu.
 
Z tej okazji łączności potwierdzamy specjalnymi kartami QSL.

Płyniemy dla Patryka

Każdy , kto przeprowadzi z nami QSO poza specjalną kartą QSL może ubiegać się o dyplom wpłacając na konto Maratonu min 15zł (15€, 20$).

Płyniemy dla Patryka

Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Województwa Wielkopolskiego
Zarząd w Poznaniu
Al. Niepodległości 8A
Nr. Konta
PL 82 1020 4027 0000 1102 0308 0207
KOD BIC ( SWIFT ) BPKO PLPW
„ Maraton 2013”
 
Ponad to każdy kto na konto chorego chłopca przekaże min 15zł (15€, 20$) otrzyma certyfikat..

Płyniemy dla Patryka

 
Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem
63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 21, Poland, tel. 61 28 30 789, 509 371 775
Account No:
PL 56 9084 0003 0002 9261 2000 0001
SWIFT: GBWCPLPP
Please, do not forget to state the purpose of your payment: “Dla Patryka Nowaka” (“For Patryk Nowak”).
 
Do usłyszenia na falach eteru
Z amatorskim 73! De Robert SP3SLD- prezes radioklubu SP3PKC

Poland England Japan France Russia Spain Germany
Dear Friends!
Roman Bartkowiak, aged 64, a sportsman will be trying to break the long-distance swimming world record along the Warta river in July this year. He is going to swim non-stop the distance of 130 kmIt is going to take approximately 31 hours.
This achievement is going to be dedicated to a 2,5-year-old boy who suffers from spinal muscle atrophy (SMA typeII) and is supposed to help to raise money for the boy`s rehabilitation and to prolong his life.
Because the distance of 130 km is quite long for Roman Bartkowiak, he proposed the swimming relay at the same distance and time to make sure that at least one of them will be successful.
A young, aged 10, boy is going to take part in the relay. He started swimming as Roman Bartkowiak1s disciple.
Our SP3PKC Club is involved in the marathon and helping the boy because we are touched by The child`s action for another child and the Roman Bartkowiak`s attitude. He is struggling and fighting for the boy`s life.
To celebrate this, we confirm communication with the special QSL cards:

Płyniemy dla Patryka

Everybody, who will have QSO with us, except the special QSL card, can pay min. $20 into the marathon account and apply for getting a special certificate Everybody, who will have QSO with us, except the special QSL card, can pay min. $20 into the marathon account and apply for getting a special certificate:

Płyniemy dla Patryka

 
The Water Lifeguard Emergency Service
of the Great Poland Region
Branch in Poznan
Al. Niepodległości 8A
The bank account number
PL 82 1020 4027 0000 1102 0308 0207
KOD BIC ( SWIFT ) BPKO PLEW
„Maraton 2013"

Moreover, everybody who will give min $20 for the sick boy`s account, is going to get the certificate:

Płyniemy dla Patryka

 
Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem
63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 21, Poland, phone number 61 28 30 789, 509 371 775
 
Account No
PL 56 9084 0003 9261 2000 0001
SWIFT: GBWCPLPP
 
Please, do not forget to state the purpose of your payment:,”Dla Patryka Nowaka (For Patryk Nowak)”.
 
Hear you on the air
with amateur 73! De Robert SP3SLD – the manager of the SP3PKC Radioclub

Poland England Japan France Russia Spain Germany
皆さん!
今年7月に 大きな心を持つスポーツマン、64歳のローマン・バルトビャック氏が、バルタ川で遠泳の世界記録を破る挑戦をします。
陸に上がることなく130キロの距離を泳ぐつもりです。マラソンの推定総時間は、約31時間です。
このイベントは脊髄性筋萎縮症SM2型を患う2歳半の男の子のために行われます。この子供の命を延ばすリハビリの資金を集める催しです。
30キロという距離は64歳のローマンさんにとって非常に長いので、彼はまた、同時に同じ距離で水泳リレーを行うように提案しました。そのうちの少なくとも一つは成功すると思われます。
リレーにはローマン氏の指導で初めて泳いだという10歳の少年も参加します
 
私たちは、小さな男の子のために自分の命をかけるローマン氏の心意気と、10歳の子供も友達のために協力するということに大変感動し、SP3PKCクラブとして水泳マラソンや子供をヘルプする活動に参加することにしました。
 
この機会に、私達は接続を特別なQSLカードをお渡しし、確認します。

Płyniemy dla Patryka

特別QSLカード以外、私達とQSOを行う方がマラソンの口座に20ドルを振り込まれますと、このような証明書をお渡しします。

Płyniemy dla Patryka

入金先:WOPR Zarząd w Poznaniu Al. Niepodległości 8A 銀行口座: 82 1020 4027 0000 1102 0308 0207 Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW 追加表記: „Maraton 2013” 入金先:ポズナニ管轄ヴィエルコポルスカ県ボランティア・ウォーター救助隊 Al. Niepodległości 8A 通り 銀行口座:82 1020 4027 0000 1102 0308 0207 BIC (SWIFT) コード: BPKOPLPW 追加表記: 「Maraton 2013」

また、病気の子供の口座に20ドルを振り込んでいただいた方にも、証明書をお渡しいたします。

Płyniemy dla Patryka

入金先:Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem(シレム市復旧財団) 住所:ul. Mickiewicza 21, 63-100 Śrem (ミツキェビッチ通り21、63―100 シレム) 銀行口座番号: 56 9084 0003 0002 9261 2000 0001 SWIFTコード: GBWCPLPP 追加表記:Dla Patryka Nowaka(パトリック・ノバックへの寄付金) お支払いの目的を明記することを忘れなでください: " Dla Patryka Nowaka“ (パトリック·ノバックへの献金) アマチュア無線73でお会いしましょう! SP3PKCラジオクラブ社長 デ・ロバートSP3SLD

Poland England Japan France Russia Spain Germany
Chers collègues!
En juillet de cette année Roman Bartkowiak, âgé de 64 ans, un sportif à au grand cœur, essaiera de battre le record du monde de la natation à de longue distance dans la rivière Warta.
Il a l’intention de nager 130 km sans sortir de l’eau. Le temps approximatif de ce marathon et d’environ 31 heures.
Son exploit est dédié à un garçon de deux ans et demi, souffrant d’une malade d’atrophie musculaire spinale du type SM2, et est destiné à récolter les fonds nécessaires pour sa réhabilitation qui prolongera sa vie.
Car la distance de 130 est assez importante pour ce sportif de 64 ans, Roman Bartkowiak a proposé d’organiser en parallèle une course de relais de même distance, pour être sûr de réussir au moins dans une des courses.
Un jeune garçon de 10 ans qui apprenait à nager sous l’instruction de M. Bartkowiak, participera lui aussi à la course.
Emus par le grand cœur de M. Bartkowiak qui risque sa vie afin de prolonger celle du petit Patrick, et par l’action «enfant pour enfant », notre club SP3PKC participe à l’organisation de ce marathon et de l’aide au petit garçon.
 
A cette occasion nous confirmons la communication avec des cartes spéciales QSL.

Płyniemy dla Patryka

Chaque personne qui réalisera QSO avec nous, en dehors de la carte spéciale QSL, peut demander un diplôme, en payant min 15 Euro ou 20 USD au compte du marathon.

Płyniemy dla Patryka

Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego
Zarząd w Poznaniu (Service Volontaire de Sauvetage Nautique de la Région de Grande Pologne, Conseil de Poznań )
Al. Niepodległości 8A
no du compte bancaire:
PL 82 1020 4027 0000 1102 0308 0207
KOD BIC ( SWIFT ) BPKO PLPW
„ Marathon 2013”
 
Aussi, toute personne qui versera min 15 Euro ou 20 USD au compte du garçon malade, se verra délivrer un certificat.

Płyniemy dla Patryka

Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem (Fondation pour Revalorisation de la ville de Śrem)
63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 21, Pologne, tel. 61 28 30 789, 509 371 775
No du compte:
PL 56 9084 0003 0002 9261 2000 0001
SWIFT: GBWCPLPP
avec une note “Pour Patryk Nowak”.
 
A vous entendre aux ondes de l’air
Avec 73 d’amateurs! De Robert SP3SLD- président du radio-club SP3PKC

Poland England Japan France Russia Spain Germany
Коллеги!
В июле этого года 64-летний Роман Бартковяк, спортсмен с огромным сердцем, совершит попытку побить рекорд мира в плавании на длинных дистанциях на реке Варта.
Он собирается вплавь преодолеть дистанцию 130 км, не выходя из воды. Предполагаемое общее время этого марафона - это примерно 31 час.
Рекорд, который он хочет совершить, посвящён 2,5-летнему мальчику, больному позвоночной мышечной атрофией типа SM2; его цель – помочь собрать средства на реабилитацию, продлевающую жизнь малыша. Поскольку дистанция 130 км для этого 64-летнего спортсмена довольно длинная, Роман дополнительно предложил параллельно организовать эстафету на этой же дистанции, чтобы хотя бы один из рекордов закончился успешно.
Участие в эстафете примет также юный 10-летний мальчик, который под руководством Романа приобретал первые умения пловца.
Тронутые огромным сердцем Романа, который свою жизнь ставит на весах для как можно более долгой жизни малыша, а твакже акцией ребёнка для ребёнка, наш клуб SP3PKC включается в организацию марафона и помощь мальчику.
По этому случаю мы подтверждаем связи специальными карточками QSL:

Płyniemy dla Patryka

Каждый, кто проведёт с нами QSO, кроме специальной карточки QSL, может стараться получить диплом, уплачивая на р/счёт Марафона мин. 15 € или 20$.

Płyniemy dla Patryka

Воеводская Водная Добровольная Скорая Помощь
Великопольского воеводства
Правление в г.Познань
Адрес:
Al. Niepodległości 8A
№ р/счёта
PL 82 1020 4027 0000 1102 0308 0207
KOD BIC ( SWIFT ) BPKO PLPW
„Maraton 2013”

Кроме того, тот, кто на р/счёт больного мальчика передаст мин. 15 € или 20$, получит сертификат

Płyniemy dla Patryka

Фонд в пользу обновления города Срем
адрес: 63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 21, Poland, тел. 61 28 30 789, 509 371 775
Account No:
PL 56 9084 0003 0002 9261 2000 0001
SWIFT: GBWCPLPP
Прошу дописать в заглавии “Dla Patryka Nowaka” (“For Patryk Nowak”).
 
Услышимся на волнах эфира
С любительским 73!< De Robert SP3SLD- председатель радиоклуба SP3PKC

Poland England Japan France Russia Spain Germany
 
Colegas!
En julio de este año, Roman Bartkowiak de 64 años, deportista de gran corazón pretenderá batir el record mundial de natación a larga distancia por el río Warta.
Piensa recorrer nadando la distancia de 130 km sin salir del agua. El estimado tiempo total de este maratón será de aprox. 31 horas.
La marca que piensa lograr será dedicada a un niño de 2,5 años, enfermo de atrofia muscular espinal de tipo SM2 y servirá para ayudar en la recaudación de medios para la rehabilitación que prolongue su vida.
Ya que la distancia de 130 kms. es larga para un deportista de 64 años, Roman propone organizar paralelamente una carrera de relevos de la misma distancia, para que uno de estos eventos finalice con éxito.
En esta carrera participará también un chico de 10 años que empezó su carrera de natación bajo la tutela de Roman.
Conmovidos por el gran corazón de Roman que juega su vida para prolongar la vida de un niño y organiza una campaña de un niño para otro niño nuestro club SP3PKC se incorpora a la organización del maratón y a la ayuda al niño.
 
Con este motivo la comunicación confirmamos con tarjetas QSL.

Płyniemy dla Patryka

Cada quien realizará con nosotros QSO, además de la tarjeta especial QSL podrá solicitar un diploma transfiriendo a la cuenta bancaria del Maratón mínimo 15 Euros o 20 Dólares.

Płyniemy dla Patryka

Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
del Voivodato de Gran Polonia (Asociación Provincial de Salvamento Acuático Voluntario)
Dirección de Poznan
Al. Niepodległości 8A
Núm. cuenta bancaria:
PL 82 1020 4027 0000 1102 0308 0207
CÓDIGO BIC (SWIFT) BPKO PLPW
“Maraton 2013”
 
Encima, cada quien ingresará a la cuenta del niño enfermo mínimo 15 Euros o 20 Dólares recibirá un Certificado.

Płyniemy dla Patryka

Fundación Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem
63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 21, Polonia, Telf. 61 28 30 789, 509 371 775
Cuenta No.:
PL 56 9084 0003 0002 9261 2000 0001
SWIFT: GBWCPLPP
Favor apuntar en el título: “Dla Patryka Nowaka” (“Para Patryk Nowak”).
 
Nos oiremos en las ondas etéreas
Con un 73 de aficionados! De Robert SP3SLD – Presidente de Radioclub SP3PKC

Poland England Japan France Russia Spain Germany
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
im Juli dieses Jahres wird Roman Bartkowiak, ein 64-jähriger Sportler aus Polen, der das Herz auf dem rechten Fleck hat, versuchen, den Weltrekord im Langstreckenschwimmen auf dem Fluss Warthe zu brechen.
Er will eine Distanz von 130 km schwimmen, ohne aus dem Wasser herauszukommen. Die voraussichtliche Gesamtzeit dieses Marathons ist ca. 31 Stunden.
Die Leistung, die er vollbringen wird, ist einem 2,5-jährigen Jungen, der an spinaler Muskelatrophie SM2 krank ist, gewidmet. Sie soll helfen, Geldmittel für eine Rehabilitation, die sein Leben verlängern wird, zu sammeln.
Weil die Distanz von 130 km für diesen 64-jährigen Sportler ziemlich groß ist, hat Herr Bartkowiak zusätzlich vorgeschlagen, gleichzeitig eine Staffel auf derselben Distanz zu organisieren, so dass wenigstens eine der Veranstaltungen von Erfolg gekrönt ist.
An der Staffel wird auch ein 10-jähriger Junge teilnehmen, der unter Obhut von Herrn Bartkowiak seine ersten Erfahrungen im Schwimmen gewonnen hat.
Bewegt durch das gute Herz von Herrn Bartkowiak, der für die Verlängerung des Lebens des kleinen Jungen sein eigenes Leben riskiert, sowie durch die Aktion „Kinder für ein Kind“ schließt sich unser Klub SP3PKC der Organisierung des Marathons und der Hilfe für den Jungen an.
 
Aus diesem Anlass bestätigen wir den Kontakt mit speziellen QSL-Karten.

Płyniemy dla Patryka

Jeder, der mit uns QSO durchführt, kann außer der QSL-Karte ein Diplom erhalten, wenn er auf das Konto des Marathons mind. 20 USD einzahlt.

Płyniemy dla Patryka

Kontoinhaber:
Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Województwa Wielkopolskiego
Zarząd w Poznaniu
Al. Niepodległości 8A
Kontonummer
PL 82 1020 4027 0000 1102 0308 0207
BIC ( SWIFT ) BPKO PLPW
„ Maraton 2013”
 
Jeder, der auf das Konto des kranken Jungen mind. 20 USD einzahlt, wird auch ein Zertifikat erhalten.

Płyniemy dla Patryka

Kontoinhaber:
Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem
63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 21, Polen, Tel. 61 28 30 789, 509 371 775
Kontonummer:
PL 56 9084 0003 0002 9261 2000 0001
SWIFT: GBWCPLPP
Bitte vergessen Sie nicht, den Verwendungszweck Ihrer Zahlung anzugeben: „Dla Patryka Nowaka” („Für Patryk Nowak“).
 
Auf Wiederhören über den Äther!
Mit freundlichen kollegialen Grüßen 73! De Robert SP3SLD – Vorsitzender des Funkklubs SP3PKC

  CQ SP3PKC/m z S/P” BAJKA” na rzece WARTA

Dodał: Robert SP3SLD, dnia: 2012-10-21 12:35:40

Trwają intensywne przygotowania do kolejnego bicia rekordu świata w pływaniu długodystansowym.
Nasz maratończyk, Roman Bartkowiak, po pobiciu rekordu w 2010 roku na dystansie 120 km zapowiedział koniec tego typu wyczynom. Zapewne tak by się stało, gdyby nie spotkanie z dwuletnim Patrykiem Nowakiem i jego mamą Anetą na basenie, gdzie pracuje jako ratownik. Widząc jak chłopiec doskonale radzi sobie w wodzie, i do tego jeszcze z uśmiechem na twarzy wykonuje króciutkie nurki, nie mógł oderwać od niego oczu. Nie trudno zgadnąć, że zakochany w wodzie Instruktor WOPR-u oraz Instruktor Pływania pozostawi zauważoną sytuację bez komentarza i jakiejkolwiek próby namówienia młodej mamy, by pozwoliła mu zaopiekować się chłopcem i spróbować poprowadzić jej milusińskiego w kierunku kariery pływackiej. To, co się dowiedział od mamy Patryka, ścięło go niemal z nóg. Okazało się bowiem, że basen to jeden z elementów rehabilitacji chorego na rdzeniowy zanik mięśni Patryka. Co prawda Patryk korzysta w wizyt u specjalistów wożony przez rodziców po całej Polsce, którzy również kupują mu niesamowicie drogi specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny. Jednakże to kropla w morzu potrzeb, jakie są wymagane dla prawidłowej rehabilitacji niezbędnej dla maksymalnego wydłużenia okresu jego życia.

Nie trzeba było długo czekać, na jaką kolwiek decyzję naszego maratończyka. Mając świadomość, że sam nie jest w stanie za dużo wspomóc finansowo, zainspirował założenie komitetu maratonu i sztafety pod nazwą „Płyniemy dla Patryka”, którego celem jest nie tylko nagłośnienie kolejnego bicia rekordu świata w pływaniu długodystansowym, ale przede wszystkim zaangażowanie w zbiórkę pieniędzy dla Patryka. Tym razem dystans to 130 km. Mając świadomość, że zarówno dystans, jak i wiek maratończyka są dość znaczne, postanawia równolegle do maratonu zorganizować również sztafetę na tym samym dystansie. W sztafecie wezmą udział młodsi zawodnicy, co daje spore szanse jej powodzenia.

W skład komitetu weszły jeszcze trzy osoby:

  • Kpt.ż.ś. Marcin Krześlak, będący jednocześnie armatorem statku wycieczkowego „BAJKA”, która od wielu lat służy jako pływająca jednostka bazowa wszystkich dotychczasowych maratonów i sztafet.
  • Pan Tomasz Frąckowiak - właściciel firmy INTERMEDIA, który jest głównym wykonawcą plakatów, certyfikatu, dyplomu i kart QSL.
  • Pan Robert Gołębiowski, który wraz z jeszcze jednym członkiem Klubu Krótkofalowców „LAMBDA” będzie nadawać na pasmach amatorskich z trasy maratonu i sztafety.

Każdy, kto wesprze zorganizowanie imprezy datkiem min 10 pln oraz poda adres, otrzyma okolicznościowy DYPLOM:

Dyplom 'Płyniemy dla Patryka'

Wpłaty należy dokonać na konto:

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Województwa Wielkopolskiego Zarząd w Poznaniu
 
PKO BP I O/P-ń nr 82 1020 4027 0000 1102 0308 0207
z dopiskiem: „Maraton Romana Bartkowiaka 2013”

Uważamy, że wysiłek naszych zawodników będzie miał większą wymowę, i będzie można tu mówić o sukcesie, jeśli znajdą się darczyńcy, którzy wpłacą na leczenie i rehabilitację Patryka, któremu te imprezy poświęcają nasi zawodnicy.

  Kolejny rekord Świata?

Dodał: Robert SP3SLD, dnia: 2012-10-21 12:35:40

Trwają intensywne przygotowania do kolejnego maratonu.
Roman Bartkowiak, bo o nim mowa, ostro trenuje do przyszłorocznego, kolejnego już, bicia rekordu świata w pływaniu wpław.
W kwietniu tego roku, gdy po raz pierwszy wszedł do Warty, to do pierwszych dni października nie pozwolił sobie na nawet jednodniową pauzę bez kontaktu z zimnym nurtem Warty. Jak stwierdził dystans 130 km to wystarczający powód do silnej samodyscypliny.
Kpt. ż. ś. Marcin Krześlak - właściciel Bajki, statku wycieczkowego, który w maratonie jest bazą służb technicznych, medycznych i obsługi, ma z Panem Romanem sporo zajęć. Zawsze jest na starcie, by później wraz z rzeczami naszego maratończyka przyjechać na metę.
Raz udało mi się późnym wrześniem, o godzinie 7:30 rano, uczestniczyć w starcie. Następnie z Panem Marcinem przejechaliśmy na metę. Ku mojemu zaskoczeniu, na mecie zmarzłem samym tylko czekaniem na zawodnika, nie wspomnę, że większość tego czasu spędziłem w środku ogrzewanego samochodu.
W związku z maratonem, który wstępnie jest zaplanowany na lipiec przyszłego roku, planujemy szereg aktywności. O szczegółach poinformujemy niebawem. Póki co, zapraszam na strony naszych głównych bohaterów, tj. Pana Romana Bartkowiaka:
 
www.bartkowiak-maratony.pl
 
oraz Pana Kapitana Marcina Krześlaka:
 
www.statekbajka-srem.pl

Dzień klubowy: pierwszy piątek miesiąca.
 
Częstotliwość klubowa:
145,400 MHz
oraz
przemiennik:
SR3DSE (438,7375 MHz, nośna).

free counters

© by SP3PKC - Klub LAMBDA [mph]